GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN 24 GIỜ

Khách hàng có thể giao dịch và đặt lệnh 24/24 thông qua nền tảng giao dịch trực tuyến “YLG Trader” có sẵn tại Apple, tất cả các giao dịch mua bán có thể được thực hiện bằng Iphone, ipad và máy tính.

Open An Account

INVEST FOR YOUR FUTURE