GIÀN GIÁO BẠC

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tác động của biến đổi khí hậu. Bằng cách hỗ trợ ngành công nghiệp vàng thỏi tái chế, tái chế và tái sử dụng, chúng tôi đang hướng tới một xã hội xanh và bền vững hơn.

“Bạc phế liệu” ở dạng đồ trang sức hoặc không phải đồ trang sức với các độ tinh khiết và trọng lượng khác nhau. Để đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng, chúng tôi luôn gửi đến các nhà máy tinh luyện có uy tín được LBMA công nhận để tinh luyện và đúc lại thành các thanh bạc.
Với khả năng tài chính vững mạnh và uy tín tốt của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi không có vấn đề gì khi giao phó “bạc vụn” của họ cho chúng tôi, vì biết rằng nó sẽ được xử lý một cách chuyên nghiệp và có giá trị tốt.

Open An Account

INVEST FOR YOUR FUTURE