YLG_170
4 BƯỚC DỄ DÀNG
CÁCH MỞ TÀI KHOẢN
Play Video
CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BẠN
1. CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BẠN

Thiết lập nhu cầu và yêu cầu của bạn

Là một phần của yêu cầu KYC, vui lòng cung cấp chi tiết cá nhân của bạn.

Bằng cách thu thập thông tin liên quan, chúng tôi sẽ hiểu rõ nhu cầu của bạn

NỘP HỒ SƠ
2. NỘP HỒ SƠ

Thủ tục mở tài khoản

Cố vấn khách hàng của chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện tất cả các quy trình mở tài khoản.

Đối với tài khoản Doanh nghiệp, vui lòng cung cấp Đăng ký kinh doanh và tài chính 2 năm.

Đối với tài khoản Cá nhân, vui lòng cung cấp bảng sao kê tài khoản của ngân hàng 3 tháng.

HÃY NHẬN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CÁ NHÂN CỦA BẠN
3. HÃY NHẬN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Thiết lập nhu cầu và yêu cầu của bạn

Khi mở tài khoản thành công, một cố vấn khách hàng sẽ được chỉ định cho tài khoản của bạn.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CỦA BẠN
4. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Nhận liên kết tải xuống ứng dụng CQG trực tiếp

Open An Account

INVEST FOR YOUR FUTURE