Play Video
Play Video

TẠI SAO LÀ CHÚNG TÔI?

YLG là thành viên của SBMA (Hiệp hội Thị trường vàng bạc Singapore)

YLG chủ yếu xuất nhập khẩu các nhà máy tinh chế vàng và bạc được Hiệp hội Thị trường Vàng bạc London (LBMA) công nhận

24 giờ giao dịch kim loại quý

Nhiều loại sản phẩm bao gồm vàng miếng, vàng / bạc phế liệu, vàng / bạc dore, vàng / bạc hạt, v.v.

Cài đặt giá tự động và gửi đơn đặt hàng - không cần phải theo dõi giá vàng mọi lúc

Chúng tôi sử dụng các hãng vận chuyển có bảo đảm uy tín quốc tế như Brinks, Malca-Amit, Loomis để vận chuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN

GIẢI THƯỞNG CÔNG TY

Get daily real-time updates!

Open An Account