PINDAH LOCO LONDON

  1. Pemindahan Dalaman Loco London ialah perkhidmatan pemindahan emas antara pelanggan YLG. (Pemindahan dan penerima pindahan mestilah pelanggan YLG)
  2. External Transfer Loco London ialah perkhidmatan pemindahan emas daripada pelanggan YLG ke luar negara seperti Dubai, Hong Kong atau Itali. Sebaliknya, emas boleh dipindahkan dari luar negara kepada pelanggan YLG juga

Open An Account

INVEST FOR YOUR FUTURE